Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeiska sysselsättningsstrategin

Kock som lagar mat

Den europeiska sysselsättningsstrategin ska skapa fler och bättre jobb i EU, i enlighet med Europa 2020-strategin.

Sysselsättningspaketet

I april 2012 lade EU-kommissionen fram ett sysselsättningspaket för att skapa nya jobb och minska arbetslösheten. Målen är följande:

 • Få fram nya jobb
  • minska skatterna på arbete
  • använda anställningsstöd effektivt
  • utnyttja potentialen inom viktiga sektorer som grön ekonomi, it och vård och hälsa
 • Återupprätta dynamiken på arbetsmarknaden
  • hjälpa dem som byter jobb eller börjar jobba igen
  • se till att alla aktörer genomför nödvändiga reformer
  • investera i kompetens med hjälp av bättre kunskap om behoven
  • främja arbetstagarnas fria rörlighet
 • Stärka styrningen av sysselsättningspolitiken
  • förbättra övervakningen tillsammans med EU-länderna så att sysselsättning och sociala frågor inte hamnar i skuggan av ekonomin

Sysselsättningspaketet bygger på Europa 2020-strategins agenda för ny kompetens och arbetstillfällen. Till paketet bidrar också Europeiska observationsorganet för sysselsättning och programmet för ömsesidigt lärande.

Läs mer om EU:s sysselsättningspaket

Politisk samordning

Med hjälp av den öppna samordningsmetoden kan EU-länderna dela information och diskutera och samordna sin sysselsättningspolitik.

I den årliga tillväxtöversikten fastställs de kommande årens EU-prioriteringar för tillväxt och nya jobb. Den är också startskottet för den europeiska planeringsterminen som ska bidra till att EU-länderna bättre samordnar sin ekonomi- och finanspolitik.

Varje år tar regeringarna (via sysselsättningskommittén) och EU-institutionerna fram följande:

   Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+