Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Europese werkgelegenheidsstrategie

Kok aan het werk in de keuken

De Europese werkgelegenheidsstragtegie heeft tot doel in de hele EU meer en betere banen te scheppen. De inspiratie hiervoor komt uit de groeistrategie Europa 2020.

De Europese werkgelegenheidsstrategie biedt een kader (een open coördinatiemethode) waarbinnen de EU-landen informatie kunnen delen, kunnen discussiëren en hun werkgelegenheidsbeleid kunnen coördineren.

De strategie is gebaseerd op de jaarlijkse groeianalyse, waarin de prioriteiten van de EU staan om in de komende jaren de groei en de werkgelegenheid te stimuleren en die het startpunt vormt van het jaarlijks terugkerende Europese semester voor betere coördinatie van het economisch en fiscaal beleid van de EU-landen.

Dit jaarlijkse proces, dat ondersteund wordt door het Comité voor de werkgelegenheid, bestaat uit de volgende stappen:

  • werkgelegenheidsrichtlijnen – gemeenschappelijke prioriteiten en doelstellingen van het werkgelegenheidsbeleid van de EU-landen, voorgesteld door de Commissie, goedgekeurd door de nationale regeringen en aangenomen door de EU-Raad
  • gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, gebaseerd op a) een beoordeling van de werkgelegenheidssituatie in Europa, b) de uitvoering van de werkgelegenheidsrichtlijnen en c) een controle van de voorstellen voor nationale hervormingsprogramma's door het Comité voor de werkgelegenheid, een onderdeel van de jaarlijkse groeianalyse, gepubliceerd door de Commissie en goedgekeurd door de EU-Raad
  • nationale hervormingsprogramma's, ingediend door nationale regeringen, door de Commissie getoetst aan Europa 2020 (database: nationale hervormingsprogramma's van voor 2011)
  • landspecifieke aanbevelingen van de Commissie, gebaseerd op de nationale hervormingsprogramma's
  • Op 25 februari 2015 heeft de Commissie een reeks verslagen gepubliceerd, waarin zij per EU-land het economisch beleid analyseert. Voor de 16 landen die met macro-economische onevenwichtigheden hebben te kampen, bevat het verslag ook een diepgaande analyse.

Gezien de hoge werkloosheid in Europa heeft de Europese Commissie in april een reeks maatregelen genomen om de werkgelegenheid te stimuleren, het zogenaamde werkgelegenheidspakket,

De Europese werkgelegenheidsstrategie is mede gebaseerd op de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen, die deel uitmaakt van de strategie Europa 2020. Zij wordt ondersteund door de Europese Waarnemingspost voor de werkgelegenheid en het programma voor wederzijds leren.

      Share

    • Twitter Facebook Delen op Google+