Navigációs útvonal

Európai foglalkoztatási stratégia

Szakács, amint főz

Az európai foglalkoztatási stratégia célja a munkahelyek számának és a foglalkoztatás színvonalának növelése az Unióban. Kidolgozásához az Európa 2020 növekedési stratégia szolgált kiindulópontul.

Az európai foglalkoztatási stratégia keretet biztosít az uniós tagállamoknak az információcseréhez, illetve foglalkoztatáspolitikáik megvitatásához és összehangolásához (ez a keret az ún. „nyitott koordinációs módszer”).

A stratégia alapja az éves növekedési jelentés, amely megszabja a következő év uniós növekedésösztönzési és munkahelyteremtési prioritásait, és amely minden évben útjára indítja az európai szemeszter soron következő ciklusát. Az európai szemeszter célja, hogy a tagállamok kormányai szorosabban hangolják össze gazdasági és költségvetési politikáikat.

Az évente ismétlődő folyamat (amelyet a Foglalkoztatási Bizottság munkája segít) a következő lépésekből áll:

  • A Bizottság foglalkoztatási iránymutatásokat terjeszt elő, amelyeket a tagállami kormányok megvitatnak, majd az EU Tanácsa elfogad. Az iránymutatások közös foglalkoztatápolitikai prioritásokat és célértékeket határoznak meg.
  • Az éves növekedési jelentésre építve a Bizottság közös foglalkoztatási jelentést tesz közzé, amelyet az EU Tanácsa fogad el. A jelentés a) az európai foglalkoztatási helyzet elemzésén b) a foglalkoztatási iránymutatások végrehajtásán c) és a nemzeti reformprogram-tervezeteknek a Foglalkoztatási Bizottság általi vizsgálatán alapul.
  • A tagállami kormányok nemzeti reformprogramokat nyújtanak be a Bizottsághoz. Az uniós intézmény megvizsgálja, hogy ezek megfelelnek-e az Európa 2020 stratégia céljainak. ( Lásd a 2011. előtti nemzeti reformprogramok adatbázisát)
  • A nemzeti reformprogramok kiértékelése alapján a Bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsát ki.
  • 2015. február 25-én a Bizottság elemzéseket tett közzé a tagállamok gazdaságpolitikájáról. Ezek az ún. országjelentések a makrogazdasági egyensúlyhiánnyal küzdő 16 uniós ország tekintetében elvégzett részletes vizsgálatoknak az eredményét is tartalmazzák.

Az európai munkanélküliségi helyzet súlyosságára való tekintettel az Európai Bizottság 2012 áprilisában egy sor munkahelyteremtő intézkedést hozott, amelyek „foglalkoztatási csomag” néven váltak ismertté.

Az európai foglalkoztatási stratégia az Európa 2020 stratégia „Új készségek és munkahelyek menetrendjébe” illeszkedik. Végrehajtását az Európai Foglalkoztatási Megfigyelőközpont és a kölcsönös tanulási program segíti.

      Link ajánlása

    • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on