Cesta

Evropská strategie zaměstnanosti

Šéfkuchař při vaření

Cílem Evropské strategie zaměstnanosti je, aby v celé EU vznikalo více pracovních míst s vyšší kvalitou. Její koncepce vychází ze strategie pro hospodářský růst Evropa 2020.

Evropská strategie zaměstnanosti poskytuje zemím EU základ (tzv. „otevřenou metodu koordinace“), v jehož rámci si mohou vyměňovat informace, diskutovat o politikách zaměstnanosti a koordinovat je.

Vychází z roční analýzy růstu (AGS), která stanoví priority EU pro nadcházející rok s cílem zvýšit hospodářský růst a zaměstnanost. Vydáním roční analýzy růstu se každoročně zahajuje evropský semestr podporující užší koordinaci hospodářských a fiskálních politik členských zemí.

Tento každoroční proces (který svou činností podporuje Výbor pro zaměstnanost) sestává z těchto kroků:

V reakci na vysokou nezaměstnanost v EU představila Evropská komise v dubnu 2012 řadu opatření, která by měla podpořit tvorbu nových pracovních míst – tzv. „balíček týkající se zaměstnanosti“.

Evropská strategie zaměstnanosti se také opírá o iniciativu strategie Evropa 2020 Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa a její realizaci podporuje Evropská agentura pro sledování zaměstnanosti (EEO) a Program vzájemného učení (MLP).

      Sdílet

    • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+