Navigačný riadok

Rozmanitosť a boj proti diskriminácii

Tieto fotografie môžu byť použité bezplatne na nekomerčné účely, najmä na dokreslenie politík EÚ dotýkajúcich sa zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia. Pri použití fotografií je nevyhnutné uviesť zdroj a upozornenie o autorských právach (© Európska únia). Zároveň vám odporúčame uviesť odkaz na naše webové stránky. Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára.

 


Diversity & non-discrimination