Ścieżka nawigacji

Różnorodność i zakaz dyskryminacji

Te zdjęcia mogą być wykorzystywane bezpłatnie do celów niekomercyjnych, w szczególności do ilustrowania polityki UE związanej z zatrudnieniem, sprawami społecznymi i włączeniem społecznym. Użytkownicy powinni podać źródło i dołączyć informację o prawach autorskich (© Unia Europejska). Zachęcamy do umieszczania linku do naszej strony. Wszelkie zapytania prosimy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 


Diversity & non-discrimination