Navigācijas ceļš

Daudzveidība un diskriminācijas izskaušana

Šos fotoattēlus bez maksas var izmantot nekomerciāliem mērķiem, īpaši, lai ilustrētu ES politiku nodarbinātības, sociālo jautājumu un iekļautības jomā. Lietotājiem ir jānorāda avots un jāpievieno norāde “© Eiropas Savienība”. Varat, ja vēlaties, piedāvāt saiti uz mūsu vietni. Ja ir vajadzīga papildu informācija, lūdzam izmantot saziņai paredzēto veidlapu.

 


Diversity & non-discrimination