Navigatsioonitee

Mitmekesisus ja mittediskrimineerimine

Käesolevad fotod on vaid tasuta kasutamiseks mittekaubanduslikul eesmärgil, eelkõige selleks, et illustreerida tööhõivet, sotsiaalküsimusi ning sotsiaalset kaasatust käsitlevat ELi poliitikat. Kasutajad peaksid viitama allikale ning fotode kasutamisel esitama autoriõiguse märke © Euroopa Liit. Te võite lisada meie veebisaidi lingi. Täiendava teabe saamiseks kasutage palun kontaktvormi.

 


Diversity & non-discrimination