Διαδρομή πλοήγησης

Ναι στην πολυμορφία, όχι στις διακρίσεις

Οι φωτογραφίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν για μη εμπορικούς σκοπούς, κυρίως για να παρουσιάσουν πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης. Oι χρήστες οφείλουν να παραθέτουν δήλωση αναγνώρισης της πηγής καθώς και τη σχετική ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας, © Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας συνιστούμε να συμπεριλάβετε σύνδεσμο που να παραπέμπει στον δικτυακό μας τόπο. Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δελτίο επικοινωνίας.

 


Diversity & non-discrimination