Cesta

Různorodost a boj proti diskriminaci

Tyto fotografie lze použít bezplatně k nekomerčním účelům, zejména k prezentaci politik EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začlenění. Uživatelé jsou povinni uvést zdroj a upozornění o ochraně autorských práv © Evropská unie. Zároveň vám doporučejeme uvést odkaz na naše internetové stránky. V případě zájmu o další informace použijte tento kontaktní formulář.

 


Diversity & non-discrimination