Навигационна пътека

Многообразие и недискриминация

Тези снимки могат да бъдат използвани безплатно за нетърговски цели, особено за илюстрация на политиките на ЕС, свързани със заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване. Потребителите трябва да посочат източника и да включат надписа за авторско право „© Европейският съюз“. Ако желаете, можете да публикувате връзки към нашия уебсайт. В случай че се нуждаете от допълнителна информация, моля използвайте формуляра за контакти.

 


Diversity & non-discrimination