Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Långtidsvård

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

14/09/2009

Gemensam rapport om socialt skydd och social integration 2009 - sammanfattning: Social integration, pensioner, vård och omsorg  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-SV-C

Den här broschyren innehåller en sammanfattning av 2009 års gemensamma rapport om socialt skydd och social integration. Broschyren bygger på de nationella strategirapporterna som i stora drag anger de nationella prioriteringarna när det gäller socialt skydd och social integration och presenterar en översikt över de huvudsakliga tendenserna på EU-nivå och nationell nivå inom dessa områden. Den finns på alla officiella EU-språk.

13/10/2008

Långtidsvård i den Europeiska unionen  (13/10/2008)

Catalog N. :KE-81-08-364-SV-N

Att ge medborgarna tillgång till gott skydd mot risk för sjukdom och beroende är ett viktigt mål i medlemsstaterna och i den Europeiska unionen. Samhällets förmåga att ge högkvalitativ service inom långtidsvård till alla som behöver den måste säkerställas och upprätthållas.