Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Långtidsvård

  • 14/09/2009

    Gemensam rapport om socialt skydd och social integration 2009 - sammanfattning: Social integration, pensioner, vård och omsorg

    Den här broschyren innehåller en sammanfattning av 2009 års gemensamma rapport om socialt skydd och social integration. Broschyren bygger på de nationella strategirapporterna som i stora drag anger de nationella prioriteringarna när det gäller socialt skydd och social integration och presenterar en översikt över de huvudsakliga tendenserna på EU-nivå och nationell nivå inom dessa områden. Den finns på alla officiella EU-språk.

  • 13/10/2008

    Långtidsvård i den Europeiska unionen

    Att ge medborgarna tillgång till gott skydd mot risk för sjukdom och beroende är ett viktigt mål i medlemsstaterna och i den Europeiska unionen. Samhällets förmåga att ge högkvalitativ service inom långtidsvård till alla som behöver den måste säkerställas och upprätthållas.