Navigācijas ceļš

Ilgtermiņa aprūpe

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

14/09/2009

2009. Gada kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu — kopsavilkums: Sociālā iekļaušana, pensijas, veselības aprūpe un ilgtermiņa aprūpe  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-LV-C

Šajā brošūrā ir izklāstīts 2009. gada Kopīgā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu kopsavilkums. Pamatojoties uz valsts stratēģijas ziņojumiem, kuros ir aprakstītas valstu izvirzītās sociālās aizsardzības un integrācijas prioritātes, brošūrā ir sniegts pārskats par galvenajām tendencēm šajās jomās Eiropas Savienības un atsevišķu valstu līmenī. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

13/10/2008

Ilgtermiņa aprūpe Eiropas Savienībā  (13/10/2008)

Catalog N. :KE-81-08-364-LV-N

Dalībvalstīm un Eiropas Savienībai izšķirīgi svarīgs mērķis ir augstā līmenī aizsargāt iedzīvotājus no slimību un aprūpējamības riska. Ir jāgarantē un jāsaglabā mūsu sabiedrības spēja nodrošināt kvalitatīvus ilgtermiņa aprūpes pakalpojumus tiem, kam tie ir vajadzīgi.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”