Naršymo kelias

Ilgalaikė priežiūra

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujausi leidiniai

14/09/2009

2009 m. Bendra socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaita – santrauka: Socialinė įtrauktis, pensijos, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė rūpyba  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-LT-C

Šiame lankstinuke pateikiama 2009 m. socialinės apsaugos ir socialinio įtraukimo bendrosios ataskaitos santrauka. Remiantis nacionalinių strategijų ataskaitomis, apibūdinančiomis nacionalinius socialinės apsaugos ir įtraukimo prioritetus, lankstinuke apžvelgiamos pagrindinės šių sričių tendencijos Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

13/10/2008

Ilgalaikė priežiūra Europos Sąjungoje  (13/10/2008)

Catalog N. :KE-81-08-364-LT-N

Viena svarbiausių kiekvienos Europos Sąjungos valstybė narės užduočių – užtikrinti savo gyventojams aukštos kokybės apsaugą nuo pavojaus susirgti ir priklausyti nuo kitų žmonių. Mūsų visuomenė privalo užtikrinti ir išsaugoti galimybes teikti ilgalaikės aukštos kokybės priežiūros paslaugas visiems, kuriems jų reikia.