Navigatsioonitee

Pikaajaline hooldus

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

14/09/2009

2009. Aasta sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisaruande kokkuvõte: Sotsiaalne kaasatus, pensionid, tervishoid ja pikaajaline hooldus  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-ET-C

Käesolevas brošüüris on esitatud 2009. aasta sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisaruande kokkuvõte. Toodud teave põhineb riiklikes strateegiaaruannetes välja toodud sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse olulisematel prioriteetidel ning brošüür annab ülevaate valdkonna peamistest suundadest nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasemel. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

13/10/2008

Pikaajaline hooldus Euroopa Liidus  (13/10/2008)

Catalog N. :KE-81-08-364-ET-N

Kodanike tõhus kaitsmine haiguste ja ülalpeetavaks jäämise eest on Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks ülioluline eesmärk. Tuleb kindlustada ja säilitada meie ühiskondade võimet pakkuda head pikaajalist hooldust kõikidele, kes seda vajavad.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel