Sti

Langtidspleje

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

14/09/2009

Falles rapport om social beskyttelse og social inklusion 2009 - oversigt: Social inklusion, pensioner, sundhedspleje og langtidspleje  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-DA-C

Denne pjece indeholder et resumé af Fælles rapport om social beskyttelse og social inklusion 2009. På baggrund af de nationale strategiske rapporter, der fastlægger nationale prioriteringer for social beskyttelse og inklusion, indeholder pjecen en oversigt over de vigtigste tendenser på EU-niveau og nationalt niveau på disse områder. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

13/10/2008

Langtidspleje i Den Europæiske Union  (13/10/2008)

Catalog N. :KE-81-08-364-DA-N

Det er et vigtigt mål for EU og medlemsstaterne at sikre borgerne et højt niveau af beskyttelse mod sygdom og plejeafhængighed. Vores samfunds evne til at yde langtidspleje af god kvalitet for alle, der har behov for det, skal sikres og bevares.