Cesta

Dlouhodobá péče

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

13/10/2008

Dlouhodobá péče v Evropské unii  (13/10/2008)

Catalog N. :KE-81-08-364-CS-N

Dlouhodobá péče v Evropské unii

Pro členské státy EU a Evropskou unii je jedním z ústředních cílů zajišťovat pro občany vysokou úroveň ochrany před rizikem nemocí a odkázanosti na cizí péči. Musí být zabezpečena a udržována schopnost našich společností poskytovat služby dlouhodobé péče v dobré kvalitě a těm, kteří je potřebují.