Cesta

Dlouhodobá péče

  • 14/09/2009

    Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začleňování 2009 - shrnutí: Sociální začleňování, důchody, zdravotní péče a dlouhodobá péče

    Tento prospekt obsahuje souhrn informací obsažených ve Společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začleňování z roku 2009. Na základě Národních zpráv o strategiích, které nastiňují národní priority pro sociální ochranu a začleňování, nabízí tento prospekt přehled hlavních trendů v těchto oblastech na úrovni národní i na úrovni Evropské unie. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

  • 13/10/2008

    Dlouhodobá péče v Evropské unii

    Pro členské státy EU a Evropskou unii je jedním z ústředních cílů zajišťovat pro občany vysokou úroveň ochrany před rizikem nemocí a odkázanosti na cizí péči. Musí být zabezpečena a udržována schopnost našich společností poskytovat služby dlouhodobé péče v dobré kvalitě a těm, kteří je potřebují.