Cale de navigare

Restructurare

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

09/11/2009

Ghid pentru formarea în cadrul IMM-urilor  (09/11/2009)

Catalog N. :KE-78-09-874-RO-C

Ghid pentru formarea în cadrul IMM-urilor

„Ghidul pentru formarea în cadrul IMM-urilor” oferă părţilor interesate informaţii despre modul în care formarea şi dezvoltarea competenţelor pot fi realizate în contextul unui IMM. Ghidul oferă detalii privind unele dintre provocările-cheie cu care se confruntă IMM-urile şi informaţii privind modul de a le gestiona şi de a găsi soluţii inovatoare. Sunt furnizate, de asemenea, numeroase exemple din întreaga Europă de care părţile interesate pot profita. Pe lângă acest ghid, există o anexă ce conţine „50 de cazuri de bune practici”.