Διαδρομή πλοήγησης

Αναδιάρθρωση

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

28/09/2012

Restructuring in Europe 2011  (28/09/2012)

Catalog N. :KE-31-12-724-EN-N

Preserving Europe’s competitiveness in a way that respects social cohesion and creates new, sustainable jobs will be crucial to the future. The report ‘Restructuring in Europe’ describes the actions developed by the Commission to support employers and employees alike adapt to the rapidly changing business environment to sustain a high level of employment while maintaining and reforming social protection. This publication is available online only in English, French and German.

29/09/2011

Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level  (29/09/2011)

Catalog N. :KE-32-11-836-EN-C

Economic restructuring requires a flexible workforce with a range of transferable skills. This publication analyses the role of such skills in career pathways and the labour market, and levels of skill transferability across sectors in the current context and during the years leading up to 2020. It also looks at the roles of actors involved in promoting transferability and methods for enhancing job mobility, before making final recommendations. This publication is available in printed format in English, French and German and appendices (EU survey; good practice examples; EU workshops; knowledge and skills’ transferability in 2020; definitions of basic terms; importance of human capital stock during economic recession; methodological background of skills transferability analysis; outputs of skills transferability analysis; extended information on players and tools; extended information on recommendations) can be found only online under the following link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=784&langId=en.

20/06/2011

Social Agenda 27 - Adapting to change - the EU approach to restructuring  (20/06/2011)

Catalog N. :KE-AF-11-027-EN-C

Issue 27 of Social Agenda has a special feature on restructuring and also looks at demographic developments, including an interview on the topic with European Parliament Employment and Social Affairs Committee Chair, Pervenche Berès. Other subjects include opening of labour markets to workers from new Member States, the Youth@Work action and moves to green the global economy. Along with regular items such as latest news, the issue presents a new Commission guide for organising social services and outcomes of the recent EU pension consultation. Social Agenda is available in English, French and German.

09/11/2010

Investing in well being at work — Addressing psychosocial risks in times of change  (09/11/2010)

Catalog N. :KE-31-10-620-EN-C

As part of the EU’s employment and social solidarity programme, PROGRESS, this publication “Investing in well-being at work” looks at the psychosocial risks in time of change. There is a growing body of evidence of the potential negative effects that restructuring has on the health of workers and their families. Uncertainty and job insecurity also represent an important link between restructuring programmes and effects on employees’ health (depression, absenteeism, difficulty sleeping ...). This leaflet highlights some of the central issues associated with organizational change, restructuring, health and well-being, and explains what can be done to prepare organizations and people more effectively for major changes. This publication is available in printed format in English, French and German.

05/03/2010

ΕυρωπαϊκO Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Χάσατε τη δουλειά σας; Το ΕΤΠ μπορεί να σας βοηθήσει  (05/03/2010)

Catalog N. :KE-31-09-244-EL-N

Το ΕΤΠ ιδρύθηκε με σκοπό να χρηματοδοτήσει την εξατομικευμένη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν. Το Ταμείο επικεντρώνεται σε προσαρμοσμένες δράσεις που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να επανακτήσουν τη θέση τους στην απασχόληση το συντομότερο δυνατό.

09/11/2009

Οδηγός κατάρτισης στις ΜΜΕ  (09/11/2009)

Catalog N. :KE-78-09-874-EL-C

Ο «Οδηγός κατάρτισης στις ΜΜΕ» παρέχει πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την προώθηση της κατάρτισης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο των ΜΜΕ. Ο οδηγός περιγράφει λεπτομερώς ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπισή τους και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων. Περιλαμβάνει επίσης διάφορα παραδείγματα από όλη την Ευρώπη, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Ο οδηγός συμπληρώνεται από ένα παράρτημα «50 περιπτώσεων ορθών πρακτικών».

09/11/2009

Guide for Training in SMEs - 50 Cases of Good Practice  (09/11/2009)

Catalog N. :KE-78-09-875-EN-C

This publication gives concrete examples of successful programmes and initiatives from across Europe that address the challenges to training and skills development that SMEs face, as explained in 'The guide for Training in SMEs' (KE-78-09-874-**-C) It includes information such as challenges addressed, target groups, objectives and stakeholders involved. It is available in English only.

30/09/2009

New rules for European works councils  (30/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-123-EN-D

European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

15/07/2009

Restructuring in Europe 2008 - A review of EU action to anticipate and manage employment change  (15/07/2009)

Catalog N. :KE-81-08-503-EN-C

This report reviews all the European Union's policies and instruments of a mainly structural nature that contribute to facilitating economic and financial adaptation. It illustrates the greater coordination effort the Commission has made over the last few years to mobilise them effectively in the pursuit of that objective. This publication is available in English, French and German.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+