Cesta

Sociální indikátory EU

Tyto informace bohužel nejsou ve zvoleném jazyce k dispozici. Zvolte jinou jazykovou verzi.

 de  en  fr

Naše jazyková politika

Naše stránky se řídí obecnými pokyny pro používání jazyků na portálu EUROPA. Snažíme se zveřejňovat co nejvíce informací ve 24 jazycích EU. Vzhledem k omezeným překladatelským kapacitám a skutečnosti, že některé informace (např. zprávy) je třeba zveřejňovat v krátkém termínu, jsou však některé informace k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Právní předpisy a další úřední dokumenty jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU na portálu EUR-Lex.

Sociální indikátory EU

Související dokumenty
Methodology for the definition of EU social indicators (2013)
pdf English
Portfolio of EU social indicators for the monitoring of progress towards the EU objectives for social protection and social inclusion (2015 update) (2015)
pdf English
EU social indicators - Europe 2020 poverty and social exclusion target  (2013)
pdf English
Overarching indicators and data (social inclusion and social protection) (2009)
xls English
Indicators and data (social inclusion) (2009)
xls English
Indicators and data (pensions) (2009)
xls English
Indicators and data (health and long-term care) (2009)
xls English
The Measurement of Extreme Poverty in the European Union (2011)
pdf English