Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Hälso- och sjukvård

  • 11/11/2010

    Minska ojämlikhet i hälsa i Europeiska unionen

    I denna broschyr, ”Minska ojämlikhet i hälsa i Europeiska unionen”, finns aktuell information om ojämlikhet i hälsa mellan och inom Europeiska unionens medlemsstater. I broschyren görs en genomgång av flera frågor som rör ojämlikhet i hälsa (särskilt förväntad livslängd) och en granskning av vilken roll bestämningsfaktorer för hälsa spelar. Särskild tonvikt läggs vid ”social gradient”, dvs. den sociala aspekt som finns för i det närmaste alla faktorer som påverkar hälsostatus. Särskilt redogörs för vilken roll europeisk och nationell politik spelar på detta särskilda område (däribland finansieringsmöjligheter) och deras potentiella bidrag till att minska ojämlikhet i hälsa. Slutligen lyfter man fram tre fallstudier som redogör för fördelar som uppnåtts på områden som barns hälsa, arbetssökandes hälsa och etniska minoriteters hälsostatus. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.