Cale de navigare

Asistenţă medicală

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

11/11/2010

Reducerea inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană  (11/11/2010)

Catalog N. :KE-30-10-290-RO-C

Această broşură, intitulată „Reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în Uniunea Europeană”, oferă informaţii actualizate privind inegalităţile în materie de sănătate între statele membre ale Uniunii Europene şi în interiorul acestora. Aceasta analizează mai mulţi indicatori ai inegalităţilor în materie de sănătate (în special speranţa de viaţă ) şi cercetează rolul factorilor stării de sănătate, acordând o atenţie deosebită „variaţiei sociale” , i.e. dimensiunea socială care există practic în toţi factorii care influenţează starea de sănătate. Sunt oferite explicaţii clare cu privire la rolul politicilor europene şi naţionale în acest domeniu (inclusiv oportunităţile de finanţare ) şi la contribuţia lor potenţială la reducerea inegalităţilor în materie de sănătate. În cele din urmă, sunt evidenţiate trei studii de caz care prezintă beneficiile obţinute în domenii precum sănătatea copilului, sănătatea persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi starea de sănătate în rândul grupurilor etnice minoritare. Prezenta publicație este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

26/02/2008

Missoc 2007  (26/02/2008)

Catalog N. :KE-AE-08-001-EN-C

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.