Ścieżka nawigacji

Opieka zdrowotna

  • 11/11/2010

    Zmniejszanie nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej

    Niniejsza broszura, zatytułowana „Zmniejszanie nierówności zdrowotnych wśród obywateli Unii Europejskiej”, zawiera aktualne informacje na temat nierówności zdrowotnych na obszarze Unii Europejskiej, zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i krajowym. W broszurze podsumowano kilka zagadnień związanych z nierównościami pod względem zdrowia (w szczególności trwanie życia), a także omówiono rolę determinantów zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem „gradientu społecznego”, tzn. społecznego wymiaru praktycznie wszystkich czynników wpływających na stan zdrowia. Ponadto w publikacji szczegółowo wyjaśniono rolę polityki europejskiej oraz krajowej w omawianym zakresie (w tym możliwości finansowania), a także ich wpływ na potencjalne zmniejszanie nierówności zdrowotnych. Trzy studia przypadków posłużyły do zobrazowania sukcesów odniesionych w takich dziedzinach jak zdrowie dzieci, zdrowie osób poszukujących pracy i stan zdrowia mniejszości narodowych. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.