Ścieżka nawigacji

Opieka zdrowotna

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Najnowsze publikacje

11/11/2010

Zmniejszanie nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej  (11/11/2010)

Catalog N. :KE-30-10-290-PL-C

Niniejsza broszura, zatytułowana „Zmniejszanie nierówności zdrowotnych wśród obywateli Unii Europejskiej”, zawiera aktualne informacje na temat nierówności zdrowotnych na obszarze Unii Europejskiej, zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i krajowym. W broszurze podsumowano kilka zagadnień związanych z nierównościami pod względem zdrowia (w szczególności trwanie życia), a także omówiono rolę determinantów zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem „gradientu społecznego”, tzn. społecznego wymiaru praktycznie wszystkich czynników wpływających na stan zdrowia. Ponadto w publikacji szczegółowo wyjaśniono rolę polityki europejskiej oraz krajowej w omawianym zakresie (w tym możliwości finansowania), a także ich wpływ na potencjalne zmniejszanie nierówności zdrowotnych. Trzy studia przypadków posłużyły do zobrazowania sukcesów odniesionych w takich dziedzinach jak zdrowie dzieci, zdrowie osób poszukujących pracy i stan zdrowia mniejszości narodowych. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

26/02/2008

Missoc 2007  (26/02/2008)

Catalog N. :KE-AE-08-001-EN-C

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.