Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Gezondheidszorg

  • 11/11/2010

    Meer gelijkheid op het gebied van gezondheid in de Europese Unie

    Deze brochure met als titel “Verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de Europese Unie” bevat recente informatie over de ongelijkheid op gezondheidsgebied tussen en binnen de lidstaten van de Europese Unie. Ze beschrijft verschillende aspecten van de ongelijkheid op gezondheidsgebied (voornamelijk de levensverwachting) en gaat op zoek naar de rol van gezondheidsdeterminanten met specifieke aandacht voor de ‘sociale gradiënt’ (de sociale dimensie die aanwezig is in vrijwel alle factoren die de gezondheidsstatus bepalen). De rol van Europese en nationale beleidslijnen in dat specifieke gebied (met inbegrip van financieringsmogelijkheden) en hun mogelijke bijdrage tot de verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied worden nader verklaard. Ten slotte worden drie casestudies belicht waaruit de positieve gevolgen blijken die werden bereikt op het vlak van gezondheid van kinderen, gezondheid van werkzoekenden en de gezondheidsstatus van etnische minderheden. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.