Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Il-kura tas-saħħa

  • 11/11/2010

    Tnaqqis fl-inugwaljanzi tassaħħa fl-Unjoni Ewropea

    Dan il-fuljett imsemmi “Tnaqqis fl-Inugwaljanzi tas-Saħħa fl-Unjoni Ewropea” jipprovdi informazzjoni aġġornata dwar l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa bejn u fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan jirrevedi diversi punti dwar l-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa (speċjalment l-għomor mistenni) u jesplora l-irwol tad-determinanti tas-saħħa b’attenzjoni speċifika fuq ix-“Xaqliba Soċjali”, jiġifieri d-dimensjoni soċjali eżistenti f’tista’ tgħid il-fattur kollha li jaffettwaw l-istejtus tas-saħħa. Ġew ipprovduti spjegazzjonijiet speċifiċi dwar ir-rwol tal-politiki Ewropej u nazzjonali f’dan il-qasam speċifiku (inkluż opportunitajiet ta’ finanzjament) u dwar il-kontribut potenzjali tagħhom għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa. Eventwalment, huma enfasizzati tliet każijiet ta’ studju li jiddeskrivu l-benefiċċji miksuba f’oqsma bħas-saħħa tat-tfal, is-saħħa ta’ dawk li jkunu qegħdin ifittxu impjieg, u l-istejtus tas-saħħa tal-minoritajiet etniċi. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.