Naršymo kelias

Sveikatos priežiūra

  • 11/11/2010

    Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas Europos Sąjungoje

    Brošiūroje „Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“ pateikiama atnaujinta informacija apie skirtumus sveikatos priežiūros srityje Europos Sąjungos valstybėse narėse ir tarp jų. Čia aptariami keli skirtumų sveikatos priežiūros srityje aspektai (ypač gyvenimo trukmė) ir tyrinėjama, kokį vaidmenį atlieka sveikatą nulemiantys veiksniai, ypatingą dėmesį skiriant socialiniam aspektui, kuris būdingas beveik visiems sveikatos būklei įtaką darantiems veiksniams. Pateikiami konkretūs Europos ir nacionalinių politikos programų vaidmens šioje konkrečioje srityje (įskaitant finansavimo galimybes) paaiškinimai ir jų galimas įnašas mažinant skirtumus sveikatos priežiūros srityje. Taip pat aptariami trys atvejų tyrimai, apibūdinantys pasiekimus tokiose srityse kaip vaikų sveikata, darbo ieškančių žmonių sveikata ir etninių mažumų sveikatos būklė. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.