Navigációs útvonal

Egészségügyi ellátás

Figyelem! Előfordulhat, hogy egyes kiadványok csak angolul, franciául és németül állnak rendelkezésre.

Legújabb feltöltések

11/11/2010

Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban  (11/11/2010)

Catalog N. :KE-30-10-290-HU-C

Jelen kiadványunk, mely „Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek az Európai Unióban” címet viseli, naprakész információkkal szolgál az Európai Unió tagállamai között, illetve az azokon belül tapasztalható, egészséggel kapcsolatos egyenlőtlenségekről. A kiadvány számos egyenlőtlenségi kérdésre (köztük a várható élettartamra) kitér, és részletesen tárgyalja az egészséget meghatározó tényezők szerepét, különös tekintettel az ún. „szociális gradiensre”, azaz az egészségi állapotot befolyásoló gyakorlatilag összes tényezőben fellelhető szociális dimenzióra. Ismerteti a közösségi, illetve nemzeti politikák szerepét ezen a területen (a finanszírozási lehetőségeket is beleértve), és kifejti, hogy hogyan járulhatnak hozzá ezek az intézkedések az említett egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Végül három esettanulmány középpontba állításával leírja azokat az eredményeket, melyeket a gyermekegészségügy, az álláskeresők, illetve az etnikai kisebbségek egészségi állapota terén sikerült elérni. Ez a kiadvány nyomtatott változatban elérhető az EU összes hivatalos nyelvén.

26/02/2008

Missoc 2007  (26/02/2008)

Catalog N. :KE-AE-08-001-EN-C

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.