Navigációs útvonal

Egészségügyi ellátás

  • 11/11/2010

    Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban

    Jelen kiadványunk, mely „Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek az Európai Unióban” címet viseli, naprakész információkkal szolgál az Európai Unió tagállamai között, illetve az azokon belül tapasztalható, egészséggel kapcsolatos egyenlőtlenségekről. A kiadvány számos egyenlőtlenségi kérdésre (köztük a várható élettartamra) kitér, és részletesen tárgyalja az egészséget meghatározó tényezők szerepét, különös tekintettel az ún. „szociális gradiensre”, azaz az egészségi állapotot befolyásoló gyakorlatilag összes tényezőben fellelhető szociális dimenzióra. Ismerteti a közösségi, illetve nemzeti politikák szerepét ezen a területen (a finanszírozási lehetőségeket is beleértve), és kifejti, hogy hogyan járulhatnak hozzá ezek az intézkedések az említett egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Végül három esettanulmány középpontba állításával leírja azokat az eredményeket, melyeket a gyermekegészségügy, az álláskeresők, illetve az etnikai kisebbségek egészségi állapota terén sikerült elérni. Ez a kiadvány nyomtatott változatban elérhető az EU összes hivatalos nyelvén.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.