Cosán nascleanúna

Cúram sláinte

  • 11/11/2010

    Neamhionannais sláinte a laghdú san Aontas Eorpach

    Soláthraítear sa leabhrán seo dar teideal "Neamhionannais Sláinte a Laghdú san Aontas Eorpach" eolas cothrom le dáta ar neamhionannais sláinte idir Ballstáit den Aontas Eorpach agus laistigh díobh. Déantar athbhreithniú ann ar mhíreanna neamhionannais sláinte éagsúla (go háirithe ionchas saoil) agus déantar iniúchadh ann ar ról na gcinntitheach sláinte, le béim ar leith curtha ar an "Grádán Sóisialta", is é sin an ghné shóisialta atá ann maidir le beagnach gach toisc a mbíonn tionchar aige ar an stádas sláinte. Tugtar míniúcháin ar leith ar ról na mbeartas Eorpacha agus náisiúnta sa réimse seo ar leith (lena n-áirítear deiseanna cistiúcháin) agus ar an méid a d’fhéadfadh leo cur le laghdú ar neamhionannais sláinte. Faoi dheireadh, cuirtear béim ar thrí chás-staidéar a thugann cur síos ar na buntáistí a bhaintear amach i réimsí mar shláinte leanaí, sláinte cuardaitheoirí poist agus stádas sláinte na mionlach eitneach. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.