Sti

Sundhedspleje

  • 11/11/2010

    Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i Den Europæiske Union

    Brochuren "Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i Den Europæiske Union" indeholder de sidste nye oplysninger om ulighederne på sundhedsområdet i og mellem de enkelte medlemsstater i EU. Den indeholder en gennemgang af en række spørgsmål om ulighed på sundhedsområdet (især forventet levetid) og en belysning af sundhedsdeterminanternes rolle med specielt fokus på "social gradient", dvs. den sociale dimension, der findes i stort set alle faktorer, der påvirker folks sundhedstilstand. Der gives specifikke forklaringer på den rolle, som europæiske og nationale politikker spiller på dette område (herunder finansieringsmuligheder), og på deres potentielle bidrag til begrænsningen af de sundhedsmæssige uligheder. Endelig er der sat spot på tre casestudier, som beskriver de fordele, der er opnået på områder som børnesundhed, jobsøgendes sundhed og etniske minoriteters sundhed. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

  • 26/02/2008

    Missoc 2007

    The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.