Cesta

Zdravotní péče

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

11/11/2010

Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii  (11/11/2010)

Catalog N. :KE-30-10-290-CS-C

Tato brožura nazvaná „Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii“ obsahuje aktualizované informace o nerovnostech v oblasti zdraví v rámci členských států Evropské unie i mezi nimi navzájem. Zkoumá několik bodů týkajících se nerovností v oblasti zdraví (zejména průměrnou délku života) a zabývá se úlohou faktorů, které jsou pro zdraví určující, a to se zvláštním zaměřením na „sociální postavení“, tj. na sociální rozměr přítomný téměř ve všech faktorech ovlivňujících zdravotní stav. V brožuře je konkrétně vysvětlena úloha evropských a vnitrostátních politik na tomto specifickém poli (včetně možností financování) a jejich potenciální přínos, pokud jde o snižování nerovností v oblasti zdraví. Na závěr se brožura zaměřuje na tři případové studie popisující výhody, kterých bylo dosaženo například v oblasti zdraví dětí, zdraví uchazečů o zaměstnání a zdravotního stavu příslušníků etnických menšin.Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.

26/02/2008

Missoc 2007  (26/02/2008)

Catalog N. :KE-AE-08-001-EN-C

The CD-ROM attached to this publication contains the MISSOC comparative tables on European social protection systems in an interactive web page format as well as in a PDF version. It also includes descriptive information about the organisational structure of social protection in each country and the social protection systems for the self-employed. This publication is available in English, French and German.