Navigatsioonitee

Pensionid

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

14/09/2009

2009. Aasta sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisaruande kokkuvõte: Sotsiaalne kaasatus, pensionid, tervishoid ja pikaajaline hooldus  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-ET-C

2009. Aasta sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisaruande kokkuvõte: Sotsiaalne kaasatus, pensionid, tervishoid ja pikaajaline hooldus

Käesolevas brošüüris on esitatud 2009. aasta sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisaruande kokkuvõte. Toodud teave põhineb riiklikes strateegiaaruannetes välja toodud sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse olulisematel prioriteetidel ning brošüür annab ülevaate valdkonna peamistest suundadest nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasemel. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel