Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

13/03/2007

Ett mer sammanhållet samhälle för ett starkare Europa

Ett mer sammanhållet samhälle för ett starkare Europa

Genom EU:s process för socialt skydd och social integrering samordnar och uppmuntrar Europeiska unionen åtgärder från medlemsstaterna som syftar till att bekämpa fattigdom och social utslagning och att reformera de sociala skyddssystemen på grundval av politikutbyte och ömsesidigt lärande. Därigenom utgör den en grund för uppnåendet av unionens strategiska mål om stabil ekonomisk tillväxt, fler och bättre jobb och starkare social sammanhållning till 2010.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 22883
Catalog N. : KE-76-06-439-SV-D

Finns i