Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

13/03/2007

Soċjetà aktar magħquda għal Ewropa aktar b’saħħitha

Soċjetà aktar magħquda għal Ewropa aktar b’saħħitha

Permezz tal-Proċess ta’ Protezzjoni Soċjali u Inklużjoni Soċjali ta’ l-UE, l-Unjoni Ewropea tikkoordina u tħeġġeġ azzjonijiet fl-Istati Membri li jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni soċjali, u tħeġġiġhom biex jirriformaw is-sistemi ta’ protezzjoni soċjali tagħhom fuq il-bażi ta’ skambji politiċi u ta’ tagħlim reċiproku. Dan huwa l-bażi għall-ilħuq tal-mira strateġika ta’ l-Unjoni, jiġifieri li tikseb tkabbir ekonomiku sostenibbli, aktar impjiegi u impjiegi ta’ kwalità aħjar u aktar koeżjoni soċjali sa l-2010.

Niżżel il-PDF
Materjal li tista' tniżżel: 23091
Catalog N. : KE-76-06-439-MT-D

Disponibbli f'