Διαδρομή πλοήγησης

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  Ενοποιημενη εκθεση 2009 για την κοινωνικη προστασια και την κοινωνικη ενταξη — περιληψη - Κοινωνική ένταξη, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα

  Αυτό το έντυπο παρουσιάζει μια περίληψη της Ενοποιημένης Έκθεσης του 2009 για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη. Βασισμένη στις εκθέσεις εθνικής στρατηγικής που σκιαγραφούν εθνικές προτεραιότητες κοινωνικής προ-στασίας και ένταξης, το έντυπο παρέχει μια επισκόπηση των κυρίων τάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο σε αυτούς τους τομείς. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 • 27/07/2009

  Joint report on social protection and social inclusion 2009

  The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.