Διαδρομή πλοήγησης

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Ενοποιημενη εκθεση 2009 για την κοινωνικη προστασια και την κοινωνικη ενταξη — περιληψη - Κοινωνική ένταξη, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-EL-C

Αυτό το έντυπο παρουσιάζει μια περίληψη της Ενοποιημένης Έκθεσης του 2009 για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη. Βασισμένη στις εκθέσεις εθνικής στρατηγικής που σκιαγραφούν εθνικές προτεραιότητες κοινωνικής προ-στασίας και ένταξης, το έντυπο παρέχει μια επισκόπηση των κυρίων τάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο σε αυτούς τους τομείς. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

09/07/2008

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008  (09/07/2008)

Catalog N. :KE-AK-08-001-EN-C

On 29 February 2008 the EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) Council and the Commission jointly adopted the 2008 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. This fourth Report examines more in depth a set of themes identified in last year's edition: child poverty, health inequalities, access to health care and evolving long-term care needs, longer working lives and privately managed pensions. It is available in English only.

25/02/2008

Child Poverty and Well-Being in the EU - Current status and way forward  (25/02/2008)

Catalog N. :KE-30-08-251-EN-C, ISBN 978-92-79-08343-3

Using commonly agreed indicators, this report identifies the predominant factors affecting child poverty in each country. Indicators have not been used to name and shame but to group countries according to the common challenges they face: joblessness, in-work poverty, insufficient support to families. The report also reviews the national monitoring and evaluation systems in place and draws 15 recommendations to better assess and monitor child poverty and the multiple dimensions of child well-being across the EU. It is available in English only.

02/01/2008

Poverty and social exclusion among lone-parents households - Policy Studies Findings 9  (02/01/2008)

Catalog N. :KE-AR-07-002-EN

This leaflet is a summary of a study which focuses on lone-parent households, analysing the reasons why they experience higher poverty risks and the barriers they have to face in order to access employment and other means of social inclusion. opportunities. This leaflet is available in English, French and German.