Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

11/11/2010

Meer gelijkheid op het gebied van gezondheid in de Europese Unie

Meer gelijkheid op het gebied van gezondheid in de Europese Unie

Deze brochure met als titel “Verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de Europese Unie” bevat recente informatie over de ongelijkheid op gezondheidsgebied tussen en binnen de lidstaten van de Europese Unie. Ze beschrijft verschillende aspecten van de ongelijkheid op gezondheidsgebied (voornamelijk de levensverwachting) en gaat op zoek naar de rol van gezondheidsdeterminanten met specifieke aandacht voor de ‘sociale gradiënt’ (de sociale dimensie die aanwezig is in vrijwel alle factoren die de gezondheidsstatus bepalen). De rol van Europese en nationale beleidslijnen in dat specifieke gebied (met inbegrip van financieringsmogelijkheden) en hun mogelijke bijdrage tot de verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied worden nader verklaard. Ten slotte worden drie casestudies belicht waaruit de positieve gevolgen blijken die werden bereikt op het vlak van gezondheid van kinderen, gezondheid van werkzoekenden en de gezondheidsstatus van etnische minderheden. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 69813
Catalog N. : KE-30-10-290-NL-C

Verkrijgbaar bij