Sti

Publikationskatalog

11/11/2010

Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i Den Europæiske Union

Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i Den Europæiske Union

Brochuren "Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i Den Europæiske Union" indeholder de sidste nye oplysninger om ulighederne på sundhedsområdet i og mellem de enkelte medlemsstater i EU. Den indeholder en gennemgang af en række spørgsmål om ulighed på sundhedsområdet (især forventet levetid) og en belysning af sundhedsdeterminanternes rolle med specielt fokus på "social gradient", dvs. den sociale dimension, der findes i stort set alle faktorer, der påvirker folks sundhedstilstand. Der gives specifikke forklaringer på den rolle, som europæiske og nationale politikker spiller på dette område (herunder finansieringsmuligheder), og på deres potentielle bidrag til begrænsningen af de sundhedsmæssige uligheder. Endelig er der sat spot på tre casestudier, som beskriver de fordele, der er opnået på områder som børnesundhed, jobsøgendes sundhed og etniske minoriteters sundhed. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

Download pdf
Downloadninger: 70241
Catalog N. : KE-30-10-290-DA-C

Findes i