Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

14/03/2014

Syntesrapport - Kollegial granskning av socialt skydd och social inkludering: Värdigheten först – prioriteringar för förändrade vårdtjänster

Syntesrapport - Kollegial granskning av socialt skydd och social inkludering: Värdigheten först – prioriteringar för förändrade vårdtjänster

EU’s medlemsländer står inför en gemensam utmaning: att upprätthålla och förbättra kvaliteten på äldrevården samtidigt som den är både tillgänglig och ekonomiskt hållbar. En kollegial granskning i Stockholm (i september 2013) utforskade det svenska synsättet på förändringen av vården och arrangerade en gemensam diskussion med de deltagande medlemsländerna och intressenterna kring dessa ämnen. Denna rapport sammanfattar de viktigaste frågorna som diskuterades och vilka lärdomar som drogs. Denna rapport finns i elektroniskt format på engelska, franska, tyska och svenska.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 2137
Catalog N. : KE-BF-14-001-SV-N

Finns i