Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

18/06/2013

Sammanfattning av rapporten om arbetsmarknadsrelationer i Europa 2012

Sammanfattning av rapporten om arbetsmarknadsrelationer i Europa 2012

I sammanfattningen av rapporten görs en genomgång av hur arbetsmarknadsrelationerna har utvecklats sedan vår senaste rapport utkom 2010. I takt med att den finansiella krisen har omvandlats till en skuldkris har myndigheternas reformer haft påtagliga effekter på relationerna mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och offentliga myndigheter. Den sociala dialogen har haft betydelse när det gäller förmågan att återhämta sig från de tidiga effekterna av krisen, men krisens varaktighet och djup har medfört ogynnsamma förutsättningar för den sociala dialogen. I sammanfattningen betonas emellertid vikten av en fortsatt välstrukturerad dialog samtidigt som kommissionens engagemang när det gäller att stödja och främja den sociala dialogen framhålls.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 27457
Catalog N. : KE-AV-13-001-SV-N

Finns i