Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

09/08/2012

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-SV-C

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

I den här broschyren presenterar vi EU:s bidrag till Europaåret för aktivt åldrande och visar att EU är en stark partner i detta avseende. Målet är att inspirera till ansträngningar i alla medlemsstater för att främja ett aktivt åldrande, och därmed säkerställa att solidariteten mellan generationerna kan klara utmaningen av en åldrande befolkning. Denna publikation fi nns i tryck på alla offi ciella EU-språk.