Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

17/07/2012

Progress-mikrokrediter - Porträtt av företagare

Progress-mikrokrediter - Porträtt av företagare

Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter) som lanserades 2012 syftar till att öka tillgången till mikrofinansiering i Europa. Mikrokrediter är ett värdefullt redskap för att främja tillväxt genom att ge människor, som annars inte skulle ha den möjligheten, chansen att förverkliga sina företagsplaner. I broschyren Progress-mikrokrediter ges en överblick över hur initiativet främjar sysselsättning och social integration i Europa. Den innehåller även information om hur man kan ansöka om mikrokrediter. I broschyren presenteras några av de europeiska företagare som redan har dragit nytta av Progress-mikrokrediter. Broschyren finns tillgänglig i tryckt form på 22 officiella EU-språk och i elektronisk form på iriska.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 20021
Catalog N. : KE-32-12-231-SV-C

Finns i