Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

09/08/2012

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-SV-C

I den här broschyren presenterar vi EU:s bidrag till Europaåret för aktivt åldrande och visar att EU är en stark partner i detta avseende. Målet är att inspirera till ansträngningar i alla medlemsstater för att främja ett aktivt åldrande, och därmed säkerställa att solidariteten mellan generationerna kan klara utmaningen av en åldrande befolkning. Denna publikation fi nns i tryck på alla offi ciella EU-språk.

21/03/2012

Hur vill vi åldras? Kampanj för ett bättre samhälle för gamla och unga  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-SV-C

Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna gör oss mer medvetna om hur äldre människor kan bidra till samhället och hur vi kan stödja detta. Arbetet går ut på att på alla nivåer uppmuntra och mobilisera beslutsfattare och intressenter att göra något för att skapa bättre möjligheter och förutsättningar för aktivt åldrande och för stärkt solidaritet mellan generationerna. Denna publikation finns i tryckt form på samtliga officiella EU-språk och på isländska.