Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Liknande publikationer

 • 09/08/2012

  EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

  I den här broschyren presenterar vi EU:s bidrag till Europaåret för aktivt åldrande och visar att EU är en stark partner i detta avseende. Målet är att inspirera till ansträngningar i alla medlemsstater för att främja ett aktivt åldrande, och därmed säkerställa att solidariteten mellan generationerna kan klara utmaningen av en åldrande befolkning. Denna publikation fi nns i tryck på alla offi ciella EU-språk.

 • 18/04/2012

  Social Agenda 29 - Ageing society - Time for action

  2012 being the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, Social Agenda issue 29 devotes a special feature to this event. This issue also presents key policy documents which the European Commission recently adopted, on how to concretely achieve a job-rich recovery, keep pensions adequate, safe and sustainable, and anticipate and prepare company restructuring. Further subjects include an EU-funded project on how to boost inclusive entrepreneurship, a cross-border social security coordination project and the social dimension of the Europe 2020 Strategy. On top of regular items, this issue features an interview with Lieve Fransen, European Commission Director for Social Policies and Europe 2020. Social Agenda is available in English, French and German.

 • 21/03/2012

  Hur vill vi åldras? Kampanj för ett bättre samhälle för gamla och unga

  Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna gör oss mer medvetna om hur äldre människor kan bidra till samhället och hur vi kan stödja detta. Arbetet går ut på att på alla nivåer uppmuntra och mobilisera beslutsfattare och intressenter att göra något för att skapa bättre möjligheter och förutsättningar för aktivt åldrande och för stärkt solidaritet mellan generationerna. Denna publikation finns i tryckt form på samtliga officiella EU-språk och på isländska.