Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

17/03/2011

Icke-bindande handbok för god praxis avseende förståelsen och tillämpningen av direktivet 92/57/EEG ”byggarbetsplatser”

Icke-bindande handbok för god praxis avseende förståelsen och tillämpningen av direktivet 92/57/EEG ”byggarbetsplatser”

Denna icke-bindande handledning ger praktisk information för att kunna förstå och tillämpa direktiv 92/57/EEG gällande minimikraven för säkerhet och hälsa vid tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser. Genom att förklara direktivet och genom att ge förslag till och exempel på god praxis strävar handledningen efter att bistå alla involverade parter som är engagerade i byggnadsverksamhet, såsom bland annat kunder, projektledare, konstruktörer, koordinerare, entreprenörer och andra arbetsgivare, arbetare, leverantörer och andra, inom följande områden: • Förståelse och tillämpning av den allmänna principen för förebyggande verksamhet (kapitel 1). • Förståelse av kraven i direktivet gällande säkerhet och hälsa inkluderande när och för vad den tillämpas, intressenternas plikter och roller och den dokumentation som krävs (kapitel 2). • Identifiering av några typiska faror och risker under pågående byggnadsarbete (kapitel 3). • Hantering av risker under hela den tid byggprojektet pågår, från projektförberedelse, då bygget pågår och fram till skedet efter bygget (kapitel 4). • Sammanfattning av intressenternas skyldigheter i de olika skedena (kapitel 5). Denna publikation finns i tryck på engelska, franska och tyska och i elektroniskt format på alla andra officiella EU-språk. En CD innehållande 22 språkversioner (katalognummer: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) finns också att få.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 55798
Catalog N. : KE-30-10-351-SV-C

Finns i