Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

05/01/2012

Europeiska fonden för justering för globaliseringseff ekter i praktiken

Europeiska fonden för justering för globaliseringseff ekter i praktiken

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter medfinansierar åtgärder för att hjälpa de arbetstagare som har drabbats av massuppsägningar vid ett enda företag eller i en enda sektor, eller i två regioner som gränsar till varandra, att hitta nya arbeten. Den här broschyren beskriver fondens åtgärder i fem EU-medlemsstater. Den innehåller även intervjuer med människor som antingen har dragit nytta av åtgärderna eller som har deltagit i genomförande av dem. Denna publikation finns i tryck på engelska, franska och tyska och i elektroniskt format på alla officiella EU-språk.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 21789
Catalog N. : KE-31-11-404-SV-C

Finns i