Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Liknande publikationer

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

  Offentliga upphandlingar står för omkring 17 % av EU:s bruttonationalprodukt. De har därför stor potentiell betydelse på områden som socialpolitik. Med sin vägledning om sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar avser Europeiska kommissionen att utnyttja detta genom att a) öka upphandlande myndigheters medvetenhet om fördelarna med att välja varor och tjänster som ger bra socialt utfall och b) redogöra för vilka möjligheter som erbjuds inom dagens EU-rättsliga ramverk för att beakta sociala hänsyn i offentlig upphandling. I vägledningen ges en definition av socialt ansvarsfull offentlig upphandling (SRPP) och därefter en redogörelse för dess fördelar. SRPP betraktas utifrån EU:s sociala modell och det rättsliga och politiska synsättet på frågan inom unionen. I vägledningen utvecklas vidare en SRPP-strategi och redogörs för hur behov kan identifieras och upphandlingsförfaranden planeras. Vidare förklaras utifrån ett rättsligt perspektiv hur sociala överväganden kan beaktas under olika skeden av upphandlingsprocessen (från fastställandet av tekniska specifikationer och urvalskriterier till tilldelning av kontrakt och uppföljning av senare prestationer). För att illustrera olika steg i processen ges nationella exempel. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

  Läs även: Att köpa grönt! – Handbok om miljöanpassad