Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

27/09/2011

Progress olika åtgärder: EU:s program för sysselsättning och social solidaritet 2007–2013  (27/09/2011)

Catalog N. : KE-30-11-242-SV-C

Progress olika åtgärder: EU:s program för sysselsättning och social solidaritet 2007–2013

Progress (2007–2013) är EU:s program för sysselsättning och social solidaritet som upprättats för att tillhandahålla ekonomiskt stöd för bidrag till genomförandet av EU 2020-strategin. Denna publikation ger en översikt över programmets långsiktiga och kortsiktiga mål och ger flera exempel på hur programmet stödjer utvecklingen och samordningen av europeisk sysselsättnings- och socialpolitik samt hur olika berörda parter är inblandade i politiskt beslutsfattande på EU-nivå och nationell nivå. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+