Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

28/07/2011

De sociala aspekterna av strategin Europa 2020 : Rapport från kommittén för socialt skydd (2011) - Sammanfattning

De sociala aspekterna av strategin Europa 2020 : Rapport från kommittén för socialt skydd (2011) - Sammanfattning

Kommitt én för socialt skydd, ett politiskt forum för medlemsstater och Europeiska kommissionen, har tagit fram 2011 års rapport över den sociala dimensionen av Europa 2020-strategin. Denna folder sammanfattar rapporten som introducerar arbetet vid kommittén för socialt skydd, beskriver EU:s mål för bekämpning av fattigdom och social utestängning samt analyserar den nuvarande situationen och trender inom detta område. Vidare undersöker den politik för minskning och förebyggande av fattigdom samt beskriver huvudbudskap som antagits av kommittén för socialt skydd. Utvalda nationella program och EU-instrument för bekämpning av fattigdom och social utestängning redogörs också i detalj. Denna publikation fi nns i tryck på alla offi ciella EU-språk.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 50644
Catalog N. : KE-BB-11-001-SV-C

Finns i