Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

31/05/2011

Arbetsmarknadsrelationer i Europa 2010 - Sammanfattning

Arbetsmarknadsrelationer i Europa 2010 - Sammanfattning

I 2010 års rapport om arbetsmarknadsrelationer i Europa granskas utvecklingen gällande relationerna mellan arbetstagare, arbetsgivare och deras respektive representanter under 2008–2010. Denna sammanfattning av rapporten ger en överblick över konsekvenserna av den ekonomiska krisen och den roll som arbetsmarknadens parter spelat i kampen mot den. Den går därefter igenom rapportens sju kapitel. Dessa omfattar trender inom europeiska arbetsmarknadsrelationer, arbetsmarknadens parters perspektiv och reaktioner på krisen, ett flexibelt lönesystem och minimilön, arbetsmarknadsrelationer och övergången till en koldioxidsnål ekonomi samt utvecklingen inom social dialog och lagstiftning inom EU under 2008–2010. Sammanfattningen finns tillgänglig på alla officiella EU-språk i elektroniskt format medan hela rapporten finns tillgänglig på engelska i tryckt format (ISBN 978-92-79-17861-0).

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 31382
Catalog N. : KE-AV-10-001-SV-N

Finns i