Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

15/11/2010

Funktionshindrade personer har samma rättigheter - Den europeiska strategin för personer med funktionshinder 2010–2020

Funktionshindrade personer har samma rättigheter - Den europeiska strategin för personer
med funktionshinder 2010–2020

Omkring en sjättedel av EU:s befolkning lever med en funktionsnedsättning. Hinder som har att göra med attityder och omgivningen medför ofta att personer i denna situation inte kan delta fullt ut i det sociala och ekonomiska livet. I denna broschyr finns närmare information om vilka åtgärder EU vidtar för att göra lika möjligheter för funktionshindrade människor till en realitet. Den utvecklar fördelarna med att EU engagerar sig på detta område och sätter in detta i ett globalt sammanhang. Därefter tar den upp vilka olika områden EU:s politik rörande funktionshinder inriktas på och vilka strategier och instrument som används för att undanröja hinder för delaktighet. Slutligen tillhandahålls en rad webblänkar där läsarna kan hitta mer information kring frågan. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 66332
Catalog N. : KE-30-10-503-SV-C

Finns i