Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

11/11/2010

Minska ojämlikhet i hälsa i Europeiska unionen

Minska ojämlikhet i hälsa i Europeiska unionen

I denna broschyr, ”Minska ojämlikhet i hälsa i Europeiska unionen”, finns aktuell information om ojämlikhet i hälsa mellan och inom Europeiska unionens medlemsstater. I broschyren görs en genomgång av flera frågor som rör ojämlikhet i hälsa (särskilt förväntad livslängd) och en granskning av vilken roll bestämningsfaktorer för hälsa spelar. Särskild tonvikt läggs vid ”social gradient”, dvs. den sociala aspekt som finns för i det närmaste alla faktorer som påverkar hälsostatus. Särskilt redogörs för vilken roll europeisk och nationell politik spelar på detta särskilda område (däribland finansieringsmöjligheter) och deras potentiella bidrag till att minska ojämlikhet i hälsa. Slutligen lyfter man fram tre fallstudier som redogör för fördelar som uppnåtts på områden som barns hälsa, arbetssökandes hälsa och etniska minoriteters hälsostatus. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 70144
Catalog N. : KE-30-10-290-SV-C

Finns i